مقدمه کار با جداول داده

سرویس جداول داده گیم سرویس «DBaaS» به توسعه دهندگان کمک میکند تا با چند کلیک دیتابیس مورد نیاز خود را طراحی، دسترسی دهی و استفاده کنند. با استفاده از این سرویس شما میتوانید داده های بازی خود را در جداولی قرار داده و جستجو های متنوعی را برروی آنها انجام دهید.

این بخش از آموزش شامل چهار بخش کلی است:

  1. پنل توسعه دهندگان
  2. پلاگین یونیتی
  3. پلاگین آنریل انجین
  4. پلاگین جاوا اسکریپت

در بخش بعدی درمورد کار با پنل توسعه دهندگان در این بخش صبحت خواهد شد.