مقدمه

بخش خدمات آنلاین گیم سرویس که به GSLive شناخته می شود، در اصل خدماتی است که جواب یا ریسپانس آن در لحظه ممکن است به دست ما نرسد. تا به اینجای پلاگین، یعنی بخش های دستاورد ها - سیو و … خدماتی بودند که زمانی که کاربر درخواست خود را برای انجام یک کار (مثلا سیو بازی) انجام می داد پاسخ سرور را در همان بعد صدا زدن تابع دریافت می کرد.

اما در بخش های مربوط به GSLive پاسخ ها وابسطه به رفتار کاربران است. مثلا فرض کنید بازیکنان در حال چت هستند. تا زمانی که یکی از بازیکنان متنی را ارسال نکند بقیه هم دریافت نخواهند کرد. پس این بخش با ایونت هندلر ها مدیریت خواهد شد.

بخش های موجود در GSLive:

  • سیستم چت
  • سیستم پوش ایونت (ارسال رویداد)
  • سیستم بازی های نوبتی «TurnBased»
  • سیستم بازی های در لحظه «RealTime»

درمورد هر بخش به طور کامل صحبت خواهد شد.