مقدمه

در بسیاری از موارد نیاز است تا عملکردی به گیم سرویس اضافه و یا توابعی خارج از دسترس کاربر و در یک محیط امن تر و با دسترسی های بیشتر اجرا شوند. سرویس رایانش به شما کمک میکند تا توابع و کاربرد های جدیدی را به گیم سرویس اضافه کنید، عملیات های نگهداری روتین را خودکار سازی کنید و …

برای مثال با استفاده از سرویس رایانش می توانید مجموعه ای از توابع را با ورودی و خروجی مشخص تعیین کنید و داخل آن کد های مد نظر خود را وارد نمایید. سپس در پلاگین با ارسال ورودی ها آن تابع در سمت سرور صدا زده شده و خروجی مد نظر به پلاگین باز خواهد گشت.

بخش های موجود در رایانش ابری:

  • پنل توسعه دهندگان
  • کار با ابزارک خط فرمان
  • توابع سیستم رایانش
  • توابع کار با گیم سرویس در رایانش
  • توابع کار با پلاگین یونیتی در رایانش
  • توابع زمان دار
  • انواع داده ای رایانش در پلاگین

درمورد هر بخش به طور کامل صحبت خواهد شد.