مقدمه

در این بخش با روش های اتصال اولیه بازی شما به گیم سرویس آشنا می شویم. برای این منظور ابتدا وجود SDK متناسب با روش تولید بازی خود را جستجو کنید. این پلاگین ها کمک میکنند تا بدون درگیر شدن با نحوه اتصال به سرور های گیم سرویس و تنها با صدا زدن توابع پیش بروید. در صورتی که پلاگین متناسب وجود نداشت میتوانید با استفاده از درخواست های HTTP از سرویس های پایه گیم سرویس استفاده کنید. و در صورتی که به توسعه پلاگین های گیم سرویس علاقه مندید میتوانید با مراجعه به گیت هاب بخش های مختلف را مطالعه و بابخش پشتیبانی در تماس باشید.

  • تمامی پلاگین های سمت کاربر به صورت متن باز از گیت هاب قابل دریافت هستند.

پس از انتخاب نوع اتصال به سرویس می توانید مستندات مربوط به آن را مطالعه فرمایید.